8:00 - 19:00

Od poniedziałku do piątku

695 587 713

Zadzwoń do nas

 

Oferta

Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, dlatego każdy kto zgłosi się do Kancelarii po taką pomoc, z pewnością ją otrzyma.

 

Kancelaria świadczy swoje usługi w szczególności z zakresu:

Prawa gospodarczego

które obejmują usługi związane z prawnymi aspektami funkcjonowania podmiotów gospodarczych, obsługą procesów inwestycyjnych, opracowywaniem analiz typu due dilligance, a także opracowywaniem, negocjowaniem i weryfikowaniem treści umów, w tym zakresie Kancelaria oferuje swoje usługi również w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych.

Prawa administracyjnego

które obejmuje szeroki zakres zagadnień często ściśle związanych z prowadzeniem określonych procesów inwestycyjnych, ale również dotyczy indywidualnych spraw osób nieprowadzących działalności gospodarczej, usługi Kancelarii obejmują reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej, przygotowanie wniosków, odwołań od decyzji administracyjnych oraz przygotowanie skarg do sądów administracyjnych.

Prawa cywilnego

obejmujące sprawy odszkodowawcze związane z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, jak też sprawy z zakresu prawa rzeczowego związane ze sporami dotyczącymi nieruchomości.

Prawa rodzinnego i opiekuńczego

w szczególności sprawy rozwodowe, alimentacyjne oraz dotyczące stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi.

Sprawy karne i karne skarbowe

Kancelaria reprezentuje swoich klientów także w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowania.